Fitgo logo

Hver måned legger vi ut en ny månedens økt som du kan gjennomføre så mange ganger du vil. Vi trekker også en tilfeldig vinner blant de som har gjennomført økta som får en goodiebag fra oss. Så ikke glem å sende oss resultatet ditt. 

10-1 repetisjoner av:

Box jump /step up

Ski erg

Wallball

Kneløft


Start første runden med å ta 10 rep av hver øvelse, deretter tar du 9 rep av alle osv helt ned til du til slutt tar 1 rep av hver øvelse. Da er du ferdig. 


LYKKE TIL!